Over Mij

Hoi! Ik ben Gentle!

Ik ben 26 jaar oud. Ik volg momenteel de opleiding ‘Docent Muziek’ met hoofdvak zang, bij Codarts, het Conservatorium van Rotterdam.

Ik heb een groot hart voor muziek en een passie voor het geven van zangles aan kinderen. 

Ik heb vóór mijn studie aan het Conservatorium de studie ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)’ aan de Haagse Hogeschool gevolgd en afgerond. Ik vind het fijn om mij goed te kunnen verplaatsen in de persoonlijke situatie van ieder kind.

In 2011 ben ik op dertienjarige leeftijd voor het eerst geconfronteerd met een eetstoornis. Een ziekte die mijn leven volledig ontwrichte. Ik wist te herstellen en ik heb gedurende mijn studie en stages bij ‘Het Leontienhuis’ en ‘Buro Puur’ vele kinderen mogen helpen die zelf aan het herstellen waren van een eetstoornis.

Elf jaar na mijn herstel stak de ziekte opnieuw zijn kop op. Ik heb besloten om voor eens en altijd te genezen van het stemmetje in mijn hoofd die mij onwijsheden aanpraatte. Ik was vastberaden om voor de tweede keer te herstellen en daarnaast mijn dromen achterna te gaan om een organisatie op te zetten voor kinderen die kampen met hetzelfde probleem als waar ik tot twee keer toe tegenaan liep.

Kinderen een plek bieden waar zij gezien worden en mogen zijn wie zij willen zijn. Een plek waar talenten benut worden om de kracht en het vuur op een positieve manier in te kunnen zetten.

Mangiare is een feit! Herstel is mogelijk en dromen komen uit.

OVER MIJN LEVENSWEG

De Theorie

Tijdens mijn studie ‘’Sociaal Pedagogische Hulpverlening’’ heb ik geleerd dat een eetstoornis kan worden gezien als een coping mechanisme. Door je bewust te worden van negatieve onderliggende schema’s en hiermee aan de slag te gaan, kunnen er nieuwe positievere denkpatronen ontstaan. De eetstoornis krijgt hierdoor steeds minder ruimte.

Tijdens mijn studie ‘Docent Muziek’ aan het Conservatorium heb ik geleerd hoe je muziek in kunt zetten als een kracht. Ik heb ervaren dat zingen mensen kan helpen om tot hun eigen gevoel te komen. Muziek is verhelderend, muziek is helend. Door zang en songwriting toe te passen tijdens het herstel van een eetstoornis, leer jij jezelf en je eigen gevoelens, gedachten en normen en waarden beter te herkennen.

De praktijk

Uit mijn eigen ervaring met een eetstoornis heb ik ondervonden dat herstel écht mogelijk is. Ik ben van mening dat vertrouwen, veiligheid en begrip hierin belangrijke factoren zijn om jezelf in alle kwetsbaarheid te kunnen laten zien.

De ervaringsdeskundigheid

Ik heb mijn SPH Bachelorproef uitgevoerd bij ‘Het Leontienhuis’ in Zevenhuizen. Een veilige, warme en inspirerende plek voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Ik ben er trots op dat ik daar ook enkele jaren als vrijwilliger en ervaringsdeskundige een bijdrage heb mogen leveren. Ook heb ik werkzaamheden verricht bij ‘Buro Puur’ waar ik meerdere kinderen heb mogen helpen te herstellen van hun eetstoornis en voorlichtingen heb mogen geven op middelbare scholen. Ik heb hier de basis mogen leggen voor mijn verdere levensweg en het oprichten van Mangiare!

HEB JE VRAGEN?

Vul dan onderstaand formulier in. Ik streef ernaar om binnen 24 uur op jouw bericht te reageren